1 komentář » for OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  1. Mun napsal:

    Pokusedm se přine9st pohled z emiirpe, vnitřku politicke9 strany. Novela stanov, kterou jsem vypracoval, zave1ded dělbu moci ale1 ste1t, jak zde bylo zmedněno v teoreticke9m modelu.Pokud souhlasedm s dělbou moci uvnitř strany, a to s pravou, tedy americkou dělbou moci, kde orge1ny voled celoste1tned ff3rum, musedm se na ste1tned přezkum dedvat skepticky. Pravomoc soudce přezkoume1vat ře1dnost rozhodove1ned ve straně vede k tomu, že stranickfd syste9m odvedjejedced se od stanov je vlastně pouhfdm pedskovištěm, na němž děcka ani nerozumed tomu, co dělajed. Medsto toho přijde soudce a bez znalosti judikatury stranickfdch orge1nů a většinou te9měř bez zkušenosti (netfdkalo by se, pokud by byl přezkum centre1lned) začne rozhodovat, aniž by mu strana jako celek jakkoliv projevila důvěru — soudci, ktere9ho (name1tkou) jmenoval nepře1telskfd prezident.Vůbec premisa, že stran v parlamentu je me1lo, a tudedž mused soudce zajistit, aby se chovaly vhodně aby mohly přijedmat nove9 členy, by vedla k diskriminaci malfdch stran, ktere1 už teď je na same9 hraně přijatelnosti. Dnes se kdejakfd adept na politiku rozhoduje podle sve9ho vědomed a svědomed, ale když zjisted, že takove1 strana by se ani nedostala do parlamentu, vybere si tu zažilou, co tam seded dlouho. Male1 strana přiche1zed o produktivnedho člověka a on se už v ze1rodku korumpuje. Soudned syste9m by se takove9 nešlechetnosti měl přizpůsobovat? Jak pak bude vypadat pokus o změnu uvnitř strany, když na to dotčened odpoved: Ale soud přece nic nezake1zal. I zde plated, že pokud do syste9mu nebudeme zasahovat, nakonec prospěje veřejnosti vedc, protože se prosaded strany, ktere9 majed jak dobrou organizaci, tak dobrfd program.Samotnfd stav, kdy by na jedne9 straně byly porušove1ny stanovy a na druhe9 straně by nevyvolal důvody k ze1kazu strany, by nejspedš vedl k vnitrostranickfdm proble9mům, ktere9 by stranu k dodržove1ned stanov dovedly.-JM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..