1 komentář » for OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  1. Patricia napsal:

    Tohle je velmi zajedmave9 a i velmi potřebne9.Mně zaskočil už termedn “privilegovane1 pre1vnicke1 osoba” … moc mi to připomedne1 “vůdčed falohu dělnicke9 tředdy a jejedho předvoje komunisticke9 strnay!” Vle1dnuted komunisticke9 strnay jako jedine9 politicke9 sedly je vlastně slučitelne9 s takto pre1vně formulovanou demokracied.Že se ale nikdo nezabfdve1 pomedjitelnosted politickfdch stran vůbec. Politicke1 strana je vlastně “komunike1torem” mezi občanem anikoliv jeho ze1stupce, ale rovnou vykonavatelem jeho vůle.V době internetu lze si představit jakfdsi dotaznedk vle1dou respektive fařady odhalenfdch ote1zek k řešened komunikovanfdch předmo voliči, eventuelně doprove1zenfdch vysvětlivkami respektive komente1řem o vazbe1ch a podobně, tedy vfdstupem odborne9ho ŘcdZENcd, nikoliv VLc1DNUTcd.Toto je možno si představit dokonce bez elektronicke9ho sběru dat, stačilo by elektrnicke9 zpracove1ned vyplněnfdch dotaznedků. V politickfdch strane1ch je vazba mezi jednotlivfdmi řešenedmi ote1zkou do značne9 medry libovolnou. Politicke9 strnay by měly věnovat vedce peněz obdržovanfdch od ste1tu, tj,. de fakto od svfdch voličů prostřednictvedm ste1tnedho apare1tu,oodborne9mu řešened proble9mu, a to spedše, než pouhe9 propagaci. Kde je garantove1no, že si za ně nekupuje někdo merce9desy a jinej je neprochlaste1ve1. Profesione1lned politici jsou vlastně zaměstnanci členů. Toto je vůbec v Česku silně zapomednanfd fakt. Političted pracovnedci nejsou nade mnou někde v erople1nu vle1dnuted, ale je1 je zaměstne1ve1m, majed to bfdt odbornedci, což většinou nejsou, a majed vykone1vat moji vůli. Toto vědomed se tu faplně ztratilo v carskoruske9 představě impere1tora z Božed nebo Antibožed vůle. Sudned kontrola by měla bfdt předpustne1 i z tohoto hlediska.Prosedm strč to tam někam jako moji reakci. Halt jsem reakcione1ř od r. 1948.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..